top of page

ABOUT    CONCEPT    PROJECTS

    NEWS    CONTACT    DANISH

BYSKELLET

I Skanderborg Kommune er VANDVEJENS andet projekt indviet, og her kan der opleves rislende vand langs fortovet i Byskellet, Låsby.

 

Det nye vejprofil synliggør et tidligere rørlagt vandløb, som nu løber i en åben vandkanal langs fortovet, hvor vandets bevægelse og lyd giver beboere og brugere en ny oplevelse af vandet og vejen. 

 

VANDVEJEN i Låsby består af to vandkanaler; en overdækket kanal centreret i vejens midte og en åben vandkanal langs fortovet. Vandkanalen langs fortovet består ligeledes af to elementer; en betonkanal og et stållåg, som separerer åvandet fra vejens overfladevand. Stållåget er udviklet med et mønster, der imiterer et naturligt vandløb med sten, som har en maksimal dybde på 10cm. Den overdækkede kanal i midten af vejens v-profil sørger for, at ekstremregn forbliver midt på vejen og ikke trænger ind mod ejendommene langs vejen. 

 

Tanken bag Vandvejsprojektet er at udvikle nye måder at håndtere store regnvandsmængder i byområder ved at udnytte veje i klimatilpasningen uden at gå på kompromis med det gode gaderum.

INDVIELSE

Søndag den 16. november 2016 blev Byskellet i Låsby indviet. Det skete i forbindelse med tre andre klimatilspasningstiltag i kommunen, hvor mange borgere begejstret tog imod deres nye vandhåndterende vej.

Byskellet blev indviet som en del af det  samlede klimatilpasningsprojekt for hele Låsby. Erhvervs- og udviklingsminister Troels Lund Poulsen indviede projektet, og der blev afholdt “anderæs” i Byskellets vandkanal. Byens børn kunne lade badeænder sejle langs kanalen ved hjælp fra en, til lejligheden indkørt brandbil, der sørgede for godt vandflow i kanalen. En kold og solrig dag, hvor mange af byens beboere mødte op, og udtrykte stor begejstring og glæde for projektet.

ANLÆG

Byskellet var en test i anlægsteknik og udførelse - både i forhold til produktion af vandkanal-elementerne og i forhold til anlæg på stedet. Her blev elementerne løftet på plads med løftebånd. Stållåg blev test i forhold til forskellige design og udtryksmuligheder.

bottom of page