top of page

ABOUT    CONCEPT    PROJECTS

    NEWS    CONTACT    DANISH

SCHULZE+GRASSOV er specialiseret i design af byrum og betragter gaden som byens vigtigste rum. Gaderummet skal arbejde hårdt for at kunne rumme mere end transport fra A til B. Her skabes rammen for det gode hverdagsliv, her sker den daglige udveksling mellem mennesker og her kobles byen sammen. S+G skaber urbane løsninger, som øger livskvaliteten i  byer og beboede områder. S+G er specialister inden for design og udformning af det offentlige rum med fokus på at skabe luft og plads til at være.

 

Mere om SCHULZE+GRASSOV

COLAS er hovedaktiviteterne produktion og udlægning af asfaltmaterialer til vejbygning.
Det inkluderer fræsning, forarbejdning og genbrug af asfalt, produktion og salg af bitumen-emulsioner og specialbitumen, samt drift af grusgrave. Colas har gennem de seneste år udviklet nye belægninger til støjdæmpning af veje og er i færd med at tilpasse teknologien inden for energistyring og reduktion af drivhusgasser. Blandt andet ved at introducere klimavenlige belægninger, som fremstilles ved lavere temperaturer end sædvanligt for asfalt.

 

Mere om Colas Danmark

VANDVEJENS KONSORTIUM

VANDVEJEN konsortium består af tre kommercielle parter, hvis kompetencer tilsammen udgør kernen i projektet; landskab og gaderumsdesign, ingeniør og vandteknik og anlæg og vejens opbygning.

 

Sammen leverer vi en samlet løsning til langtidsholdbar klimasikring af byens overflader, som samtidig tilfører kvalitet til byens rum.

ENVIDAN er en moderne miljøvirksomhed, som tilbyder professionelle løsninger inden for vandforsyning, klima, spildevand og energi/biogas. Som sparringspartner for mange af de danske forsyninger, designer og projekterer EnviDan fremtidens integrerede afløbssystemer og klimatilpasningsløsninger via avancerede modelberegninger, hvor afløbssystem, overflader, grundvand, recipienter og renseanlæg håndteres i samlede modelkomplekser.

Mere om EnviDan

bottom of page