top of page

ABOUT    CONCEPT    PROJECTS

    NEWS    CONTACT    DANISH

VANDVEJENS OPBYGNING

VANDVEJEN håndterer hverdagsregn i specialudviklede vandkanaler, samtidig med at ekstremregn håndteres i et optimeret vejprofil. Det drejer sig overvejende om to vejprofiler:

VANDVEJENS V-formede profil er fordelagtig, fordi det giver mulighed for at håndtere store vandmængder uden at forhøje kantsten og fortov. Samtidig ledes regnvand væk fra husfacader og kældre til vejen - også ved ekstreme nedbørssituationer. Det asymmetriske profil med ensidet tværhældning med vandkanalerne placeret i overgangen mellem kørebane og fortov giver desuden muligheder for at skabe nye gaderum og oplevelser for fodgængere.

VANDVEJENS ELEMENTER

Til VANDVEJEN har vi udviklet en modulserie af vandkanaler, som sammen med en række 

tilknyttede elementer leverer løsninger til de forskellige vejprofiler. 

I serien af elementer indgår:

   - Standard vandkanal til symmetrisk eller

      asymmetrisk overfladeprofil.

   - Skot til forsinkelse af vand.

   - Rensemoduler til nedsivning af vand.

   - Rist til overgang/overkørsel.

   - Låg til overgang/overkørsel.

   - Låg til vandløb.

   - Låg til planter/bed.

   - Bænkmodul til montering med kanal.

Vandkanalerne dimensioneres ud fra lokale forhold på vejen og det ønskede serviceniveau for både hverdagsregn og ekstremregn. 

De kan leveres i forskellige dybder og bredder, samt kombineres som parallelle forløb for at opnå større kapacitet. I beregningerne tages der højde for vejens variable i længdesnittet, samt kapaciteten af det V- formede tværsnit af vejen.

bottom of page