top of page

ABOUT    CONCEPT    PROJECTS

    NEWS    CONTACT    DANISH

SØNDERGADE

Renovering og klimasikring af Søndergade i Middelfart er det første udførte Vandvejsprojekt.

 

Ambitionen bag projektet er, udover klimasikring, at sikre gode byrumskvaliteter og et bæredygtigt projekt på lang sigt. Udviklingen af Vandvejen i Søndergade har derfor taget højde for både en ansvarlig anlægsøkonomi, optimeret klimasikring, samt merværdi i byrummet. Samlet set bidrager disse dele til et robust og langtidsholdbart projekt. 

VANDVEJEN i Søndergade består af en kombination af åbne og lukkede vandkanaler. Det brede sortiment af vandkanaltyper giver mulighed for stor variation i oplevelsen og brug af vejen.

 

Etableringen af nye fortove og belysning langs Søndergade, synliggør regnvandet og bidrager til at give spil og liv i byrummet.

INDVIELSE

Onsdag den 2. november 2016 blev Søndergade i Middelfart indviet, og både beboere, nysgerrige og medier mødte op til festligheden. Borgmester Steen Dahlstrøm klippede den røde snor og bød på pølser. Papirbåde og paraplyer blev uddelt til beboerne, der straks kunne tage dem i brug under den heldigvis korte regnbyge.

ANLÆG

I Søndergade blev VANDVEJENS elementer - med stor succes - løftet på plads ved hjælp af indstøbte løfteøjer. Nye typer og design af stållåg blev testet til begrønning og skridsikring af gaden. 

bottom of page