top of page

VANDVEJEN er en løsning til klimatilpasning og regnvandshåndtering i byen via byens overflader; vejanlæg, parkeringsarealer, stianlæg og gårdrum. 

VANDVEJEN er et resultat af Realdanias udviklingsindsats Klimaspring, hvis formål er at gøre Danmark førende inden for klimatilpasnings-teknologier og skabe både bedre byer og grøn vækst.

VANDVEJEN er en systemleverance og en nytænkning af den måde, vi anlægger veje på. 

VANDVEJEN er udviklet i et samarbejde mellem anlægsbranchen, vandbranchen og byrumsspecialister.

VANDVEJEN skaber merværdi til byer og brugere via effektiv håndtering af regnvand, design af høj kvalitet og robuste materialer.

VANDVEJEN er et helhedsorienteret vejsystem, der inkluderer fokus på den æstetiske løsning, stedets identitet, økonomiske aspekter, samt miljømæssige og sociale værdier. 

HVAD ER VANDVEJEN

OM VANDVEJEN    KONCEPT    PROJEKTER

    AKTUELT    KONTAKT    ENGLISH

bottom of page